Bookkeeping services

Print
With shipment Kontakt for 0,00 zł
Description
Specification acc. to number of hired workers
< 6 workers
6-10 workers
11-15 workers
every next worker
PERSONNEL
Compiling emproyement contracts, cooperative employment contracts, teleworking contracts 10,00 15,00 20,00 2,00
sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę, aneksów, rozwiązań, wypowiedzeń umów o pracę 5,00 10,00 1,00
prowadzenie kartotek pracowników 15,00 19,00 24,00 1,00
prowadzenie ewidencji urlopów, ewidencji czasu pracy 15,00 20,00 2,00
prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy 4,00 7,00 10,00 1,00
Preparing employment certificates 5,00 10,00 15,00 1,00
sporządzanie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla ZUS, US, banków i innych instytucji 3,00 8,00 1,00
monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, orzeczeń o niepełnosprawności 5,00 10,00 1,00
Organizing SHW training courses 20,00 pln/person 17,00 pln/person
WAGES
Compiling payrolls 15,00 20,00 27,00 2,00
zgłaszanie pracowników do ZUS i ich wyrejestrowanie w momencie ustania zatrudnienia, 5,00 8,00 13,00 1,00
sporządzanie deklaracji do ZUS (DRA, RCA, RSA, druk przelewu/wpłaty gotówkowej) 10,00 18,00 23,00 1,00
sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R) 7,00 10,00 13,00 1,00
PFRON
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z PFRON przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10,00 10,00 15,00 1,00
Compiling and sending documents to PFRON 50,00 90,00 130,00 8,00
BOOKKEEPING < 11 doc./month 11-20 doc./month 21-30 doc./month every next 10 doc./month
Preparing Corporate Chart of Accounts 20,00
Managing account books 20,00 25,00 30,00 5,00
prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT 5,00 10,00 15,00 5,00
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, CIT-8, PIT-4R i inne) 10,00 20,00 30,00 10,00
reprezentacja Klienta przed urzędami 5,00 8,00 12,00 3,00
uczestnictwo w kontrolach z US, ZUS, Inspekcja Pracy 5,00 8,00 12,00 3,00
prowadzenie ewidencji środków trwałych 5,00 8,00 13,00 4,00
sporządzanie planów amortyzacji 5,00 8,00 13,00 4,00
Compiling balance sheets 30,00 40,00 50,00 10,00
sporządzanie rachunku zysków i strat 30,00 40,00 50,00 10,00
sporządzanie deklaracji statystycznych do GUS i innych informacji 20,00 25,00 30,00 5,00
Compiling yearly declarations (PIT-36, PIT-37, PIT-28 and others) 10,00 15,00 20,00 5,00
Example price 309,00 427,00 608,00  
  • W całym czasie trwania umowy udzielamy bezpłatnie licencji na kompleksowe oprogramowanie firmy: invoice modules, zakupy, sales, VAT registries, magazyn, kasa, bank, płace, kadry. We adjust the program according to the needs of the company.
     
  • Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy(50 zł netto za badanie wstępne/okresowe pracownika, w celu uzyskania zdolności do pracy)