Projekt: „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy – II edycja”

RPWP.06.02.00-30-0006/17

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do 50 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku życia i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatów m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2019.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, powiaty: m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2019.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia i poradnictwo zawodowe

2. Wsparcie osób niepełnosprawnych – trener pracy

3. Szkolenia Zawodowe

4. Staże zawodowe

5. Pośrednictwo pracy.

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnie Socjalną Open Technologies w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2019r.

Biuro projektu: ul. Macieja Palacza 82 lok. 2, 60-274 Poznań

Kontakt: +48 501 366 718; +48 731 000 169

Pobierz regulamin

Pobierz formularz

 

 

 


Projekt: „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

RPWP.06.02.00-30-0060/15

 

Okres realizacji : 01.01.2017 – 30.04.2018

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób niepełnosprawnych w wieku

powyżej 29 r.ż., poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku

pracy zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, powiaty: m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 30.04.2018.

Grupa docelowa:

·         50 osób niepełnosprawnych (28 kobiet, 22 mężczyzn)

·         w wieku powyżej 29 roku życia (ukończony 30 roku życia),

·         poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy

·         zamieszkujących następujące obszary:

                 - Powiat Poznań gmina Poznań

Powiat poznański: gmina Buk, Czerwonak - gmina wiejska, Dopiewo - gmina wiejska, Kleszczewo - gmina wiejska, poznański Komorniki - gmina wiejska, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica - gmina wiejska, Stęszew, Suchy Las - gmina wiejska, Swarzędz, Tarnowo Podgórne - gmina wiejska

 

 - Powiat Konin gmina Konin

 

powiat koniński gmina Golina, Grodziec - gmina wiejska, Kazimierz Biskupi - gmina wiejska, Kleczew, Kramsk - gmina wiejska, Krzymów - gmina wiejska, Rychwał, Rzgów - gmina wiejska,  Skulsk - gmina wiejska, Sompolno, Stare Miasto - gmina wiejska, Ślesin, Wierzbinek - gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska.

 

Priorytetowo będą przyjmowane osoby  o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawność znaczna , niepełnosprawność lekka

 

Założenia przy rekrutacji:

 1. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – ogółem 50 (28k, 22M)

 2. Liczba osób biernych zawodowo: ogółem 50 (28k, 22M)

 3. Liczba osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie) : ogółem 24  (13k, 11m)

 4. Liczba osób z niepełnosprawnościami: ogółem 50 (28k, 22M)

 

Zadania:

 1. Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia i poradnictwo zawodowe

 2. Warsztaty z kompetencji kluczowych

 3. Szkolenia Zawodowe

 4. Staże zawodowe

 5. Zatrudnienie wspomagane – trener pracy.

 6. Pośrednictwo pracy.

 

 

Pobierz regulamin

Pobierz formularz