z

 

 

Projekt: „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy – II edycja”

RPWP.06.02.00-30-0006/17

 

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do 50 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku życia i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatów m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2019.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób niepełnosprawnych w wieku

powyżej 29 r.ż., bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, powiaty: m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2019.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia i poradnictwo zawodowe

2. Wsparcie osób niepełnosprawnych – trener pracy

3. Szkolenia Zawodowe

4. Staże zawodowe

5. Pośrednictwo pracy.

 

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnie Socjalną Open Technologies w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2019 r.

 

Biuro projektu: ul. Macieja Palacza 82 lok. 2, 60-274 Poznań

Kontakt: +48 501 366 718; +48 731 000 169