Usługi księgowe

Print
With shipment Kontakt for 0,00 zł
Description
Wyszczególnienie wg liczby zatrudnionych pracowników < 6 pracowników 6-10 pracowników 11-15 pracowników każdy kolejny pracownik
KADRY
sporządzanie umów o pracę, spółdzielczych  umów o pracę, umów o telepracę 10,00 15,00 20,00 2,00
sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę, aneksów, rozwiązań, wypowiedzeń umów o pracę 5,00 10,00 1,00
prowadzenie kartotek pracowników 15,00 19,00 24,00 1,00
prowadzenie ewidencji urlopów, ewidencji czasu pracy 15,00 20,00 2,00
prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy 4,00 7,00 10,00 1,00
przygotowywanie świadectw pracy 5,00 10,00 15,00 1,00
sporządzanie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla ZUS, US, banków i innych instytucji 3,00 8,00 1,00
monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, orzeczeń o niepełnosprawności 5,00 10,00 1,00
organizowanie szkoleń BHP 20,00 zł/os 17,00 zł/os
PŁACE
sporządzanie list płac 15,00 20,00 27,00 2,00
zgłaszanie pracowników do ZUS i ich wyrejestrowanie w momencie ustania zatrudnienia, 5,00 8,00 13,00 1,00
sporządzanie deklaracji do ZUS (DRA, RCA, RSA, druk przelewu/wpłaty gotówkowej) 10,00 18,00 23,00 1,00
sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R) 7,00 10,00 13,00 1,00
PFRON
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z PFRON przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10,00 10,00 15,00 1,00
sporządzanie i przesyłanie dokumentów do PFRON 50,00 90,00 130,00 8,00
KSIĘGOWOSĆ < 11 dok/mc 11-20 dok/mc 21-30 dok/mc każde kolejne 10 dok/mc
sporządzanie Zakładowego Planu Kont 20,00
prowadzenie ksiąg handlowych 20,00 25,00 30,00 5,00
prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT 5,00 10,00 15,00 5,00
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, CIT-8, PIT-4R i inne) 10,00 20,00 30,00 10,00
reprezentacja Klienta przed urzędami 5,00 8,00 12,00 3,00
uczestnictwo w kontrolach z US, ZUS, Inspekcja Pracy 5,00 8,00 12,00 3,00
prowadzenie ewidencji środków trwałych 5,00 8,00 13,00 4,00
sporządzanie planów amortyzacji 5,00 8,00 13,00 4,00
sporządzanie bilansów 30,00 40,00 50,00 10,00
sporządzanie rachunku zysków i strat 30,00 40,00 50,00 10,00
sporządzanie deklaracji statystycznych do GUS i innych informacji 20,00 25,00 30,00 5,00
sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28 i inne) 10,00 15,00 20,00 5,00
Przykładowa cena 309,00 427,00 608,00  
  • W całym czasie trwania umowy udzielamy bezpłatnie licencji na kompleksowe oprogramowanie firmy: moduły fakturowe, zakupy, sprzedaż, rejestry VAT, magazyn, kasa, bank, płace, kadry. Dostosowujemy program do potrzeb firmy.
     
  • Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy(50 zł netto za badanie wstępne/okresowe pracownika, w celu uzyskania zdolności do pracy)